แอปพลิเคชั่นใหม่ ช่วยแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมออกจากกัน

  • By admin
  • 25 พฤศจิกายน 2020
  • 0
  • 923 Views
แอปพลิเคชั่นใหม่ ช่วยแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมออกจากกัน

แอปพลิเคชั่นใหม่ ช่วยแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมออกจากกัน

 

ในโลกยุคใหม่ที่กำลังจะก้าวข้ามสู่ระบบ 6G อีกไม่นาน มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายและสะดวกขึ้นด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ล้ำสมัย ทุกคนสามารถเป็นนักข่าวได้และเป็นผู้เสพข่าวได้ในเวลาเดียวกัน ในแต่ละเนื้อหาข่าวจะจริงหรือปลอมเริ่มทำการแยกแยะได้ยากขึ้น คนทุกคนล้วนมีอคติประจำตัวอยู่แล้ว ดังนั้น หากข่าวสารข้อมูลใดถูกกับจริตของตนเองก็จะหลงเชื่ออย่างหัวปักหัวปำทั้งๆ ที่แท้จริงเป็นข่าวปลอม ด้วยปัญหาการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นกลางนี้เอง นักพัฒนาจึงได้แก้เผ็ดด้วยการออกแบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นที่เข้ามาช่วยแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมได้แล้วในวันนี้ เป็นอย่างไรไปติตามกัน

การแยกแยะข่าวด้วยการอาศัยเทคโนโลยีล้ำสมัย

เว็บไซต์ Allsides.com ได้ตั้งข้อสังเกตว่าจากปัญหาข่าวปลอม หรือจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนรวมตลอดถึงข้อมูลที่จงใจถูกเลือกมาอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ตรงทำให้ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาได้พยายามนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเหลือในการจำแนกและแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้ให้ถูกต้องและได้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางสังคมและการเสพข่าวที่ผิดหลงนั่นเอง

แอปพลิเคชั่นใหม่ ช่วยแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมออกจากกัน

ระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น Ground News

ระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นที่นำมาใช้เพื่อทำการแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมใช้ชื่อว่า

Ground News ถือว่าเป็นแพลตฟอร์ม / แอพพลิเคชั่นตัวแรกของโลกที่สามารถช่วยเปรียบเทียบเนื้อหาของการรายงานข่าวด้วยการประมวลแหล่งที่มาของการรายงานเรื่องเดียวกันให้ผู้รับสารได้เปรียบเทียบ ทั้งยังมีการจำแนกและระบุแนวโน้มด้านอคติของแต่ละสื่อให้ผู้รับข่าวสารได้พิจารณาประกอบด้วย เช่น Ground News ได้แยกประเภทของผู้สื่อสารในประเทศสหรัฐอเมริกาออกเป็นดังนี้

  • นิตยสาร The New Yorker และ NBC มีอคติแบบห้วก้าวหน้า
  • CNN และหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times มีอคติค่อนไปทางซ้าย
  • USA Today, CBS News กับ Al Jazeera ไม่มีอคติ วางตัวเป็นกลาง

การแยกแยะข่าวจริง / ข่าวปลอม และผู้สื่อสารข่าวนั้นมีอคติอย่างไรต่อข้อมูล โลกปัจจุบันในทุกๆ วงการให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะข่าวปลอม ข่าวมั่ว ข่าวเท็จ ส่งผลต่อสังคมโดยรวม รวมตลอดไปถึงบุคคลที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในเนื้อหาของข่าวอย่างไม่มีทางต่อสู้และไม่สามารถอธิบายได้ ดังนั้น การให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นภาระกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับนักพัฒนาแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นทั่วโลก ที่จะร่วมมือกันสร้างสรรผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่าง 100%

แอปพลิเคชั่นใหม่ ช่วยแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมออกจากกัน

สิ่งที่ต้องตระหนักในการรับข่าวสารข้อมูลในโลกโซเชียล

สำหรับการรับข้อมูลข่าวสารปัจจุบันจะผ่านสื่อออนไลน์ประเภท Facebook เยอะมากและยังสามารถกระจายวงกว้างไปได้ทั่วโลก ดังนั้นในวันนี้ทาง Facebook จึงร่วมมือกับ AFP กทำการติดตั้งระบบการตรวจสอบข่าวสารข้อมูล แยกแยะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จเพื่อให้เกิดความถูกต้องเที่ยงตรงในสังคมส่วนรวมด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า IFCN หรือ International Facet Checking Network รองรับทั้งรูปแบบภาไทยและรูปแบบภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสู่กับเทคโนโลยีด้วยกันเองเพราะผู้ที่ใช้งานแบบผิดๆ ปลอมข้อเท็จ สร้างข่าวลวง หรือบ่งบอกรายละเอียดของข่าวแบบไม่ครบถ้วนส่งผลเสียต่อสังคมส่วนร่วมเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางเดียวที่สามารถจะจับให้ได้ไล่ให้ทันข่าวปลอม ข่าวมั่นพวกนี้ได้ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าจัดการนั่นเอง การพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นยังสามารถเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ เชื่อว่าในอนคตอันใกล้นักพัฒนาจะสามารถนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยประมวลผลข่าวประเภทต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและกำจัดข่าวปลอม พร้อมทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดได้มากขึ้นอย่างนแน่นอน

 

 

แอปพลิเคชั่นใหม่ ช่วยแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมออกจากกัน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น