Digital SupplyChain

  • By admin
  • 21 พฤษภาคม 2022
  • 0
  • 22 Views
Digital Supply Chain Supply Chain หรือ กระบวนการตั้งแต่การจัดสรรวัตุดิบ การผลิต การจัดเก็บ และการจัดส่งถึงมือลูกค้า

เทคโนโลยี DigitalSupplyChain

Supply Chain หรือ กระบวนการตั้งแต่การจัดสรรวัตุดิบ การผลิต การจัดเก็บ และการจัดส่งถึงมือลูกค้า จะเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเร็วไว เนื่องจาก เหตุการณ์ไวรัสระบาด COVID-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรง ส่งผลให้ “Digital Supply Chain” มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในปี 2020 ดังนั้น มาทำความรู้จักกับ Supply Chain และ Digital กันว่า เทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้ร่วมกันให้เกิดเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ได้อย่างไร

Supply Chain คือ ห่วงโซ่อุปทานทั้งแบบดิจิทัลและแบบดั้งเดิมที่มีฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์, การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่จำเป็น, การประเมินความต้องการ, การวางแผน, การแนะนำผลิตภัณฑ์, การจัด Supply, การเลือกช่องทางการขาย, การสนับสนุน และการแสดงคำสั่งซื้อแก่ลูกค้า

Digital SupplyChain

“Supply chain” กับเทคโนโลยี “Digital” คือกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายในห่วงโซ่ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมแต่ละคนสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับแหล่งที่มาของวัสดุที่พวกเขาต้องการ หรือความต้องการผลิตภัณฑ์ของตน

 การทำงานของ “Digital Supply Chain” นั้น ใช้ Sensors และเครื่อง Monitors ผสาน Internet of Things ซึ่งโดยทั่วไป เทคโนโลยีนี้ใช้ในการตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือการขนส่ง Logistic พร้อมสามารถแบ่งปันข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้ Gateways  จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลให้ผู้ที่มีส่วนได้หรือส่วนเสีย สามารถประเมินได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการซื้อนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่

ตัวอย่างธุรกิจองค์กรที่ใช้เทคโนโลยี Digital Supply Chain มาใช้ในปัจจุบัน

  • Netflix ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นผู้ส่ง DVDs ทางไปรษณีย์ พลิกโฉมเป็นการ streaming ผ่านระบบดิจิตอลแทนเพื่อกระจายอำนาจการเข้าถึง
  • Alibaba ที่จากเดิมเป็นธุรกิจ internet ecommerce และธุรกิจค้าปลีก มาเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีในการให้บริการกับหลาย ๆ ธุรกิจในอุตสาหกรรม

มุมมองเดิมของผู้ที่รับผิดชอบด้าน Supply Chain ที่เกี่ยวกับ Digital Transformation คือ จะเน้นเรื่องของประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่าย แต่ปัจจุบันจะเปลี่ยนไปเน้นทางด้านความยืดหยุ่น และความคล่องตัว คือ จุดที่เทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้อง “Digital supply chain” จะช่วยให้ธุรกิจนั้น ๆ ที่ประกอบด้วยหลาย ๆ องค์กรสามารถเห็น และรับรู้ความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ สามารถวิเคราะห์ หรือคาดการณ์ได้ดียิ่งขึ้น และใช้ระบบอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น

Digital SupplyChain

ผู้รับผิดชอบ Supply Chain จะสามารถวางแผน ปรับ และใส่ความยืดหยุ่นให้กับระบบ Supply Chain ของตนได้ตามความต้องการตลาด และใช้ระบบนิเวศต่าง ๆ ได้เกิดประโยชน์มากขึ้น อีกทั้งเครื่องมือเหล่านี้ ครอบคลุมตั้งแต่ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่ผสานโลกเสมือนกับโลกความเป็นจริงเข้าด้วยกัน และหุ่นยนต์อัตโนมัติ รวมถึงการตัดสินใจต่าง ๆ  และคาดว่า หลังจากปี 2020 จะยกระดับศักยภาพที่มีนำไปสู่บริการสินค้าใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และมีอิทธิพลต่อลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น