พร้อมไหมที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์มาใช้ 5g ปัจจุบันนี้ เครือข่...